Informatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

— Informatie

Trouwen

Gaat u trouwen?

Relaties tussen twee personen, ook van gelijk geslacht, kunnen worden geformaliseerd door middel van het huwelijk. Het huwelijk moet worden voltrokken tegenover een ambtenaar van de burgerlijke stand en dient ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand.

De huwelijksvoltrekking heeft onder meer tot gevolg dat de wettelijke gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten ontstaat (indien zij hier niet bewust van afwijken bij huwelijkse voorwaarden) en de echtgenoten elkaars erfgenaam worden (indien hiervan bij testament niet wordt afgeweken).

Huwelijkse voorwaarden:

De gevolgen van de wettelijke gemeenschap van goederen kunnen worden uitgesloten indien de aanstaande echtgenoten huwelijkse voorwaarden maken. De huwelijkse voorwaarden betreft een overeenkomst tussen aanstaande echtgenoten waarin zij de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk regelen. De wet stelt als vereiste hierbij een notariële akte. De huwelijkse voorwaarden dienen vóór de huwelijksvoltrekking te worden getekend.

Er kunnen een aantal redenen zijn voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden, waaronder:

– bescherming van de echtgenoot tegen de bedrijfsrisico’s van de andere echtgenoot die tevens ondernemer is. Hierdoor worden aanspraken op het privévermogen van eerstgenoemde uitgesloten;
– het uitsluiten van aanspraken op vermogen of op bepaalde goederen in het geval van echtscheiding;
– het uitsluiten van verdeling van erfenissen of schenkingen.

De aanstaande echtgenoten kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen:

– uitsluitingen van de wettelijke gemeenschap van goederen met de keuze van verrekenbedingen ter verzachten van de gevolgen hiervan; of
– de beperkte gemeenschap van goederen.

Het is ook mogelijk dat echtgenoten die reeds getrouwd zijn onder het maken van huwelijkse voorwaarden deze later wijzigen. Ook echtgenoten die niet eerder huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, kunnen alsnog tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden opstellen, met toestemming van de rechter.

Let wel, huwelijkse voorwaarden regelen enkel de vermogensrechtelijke gevolgen gedurende het bestaan van het huwelijk en de beëindiging van het huwelijk door echtscheiding. Voor het regelen van de (vermogensrechtelijke) gevolgen in het geval van overlijden van één van de echtgenoten dient men een testament te maken.