Over ons

Mr. Kenneth F. Arends & Partners is een snel groeiend en goed geoutilleerd, full service notariskantoor in het centrum van Kralendijk, Bonaire.

— Over ons

Notaris mr. Kenneth F. Arends

We vinden dat een notaris meer moet zijn dan alleen een verlengstuk van de wensen van een cliënt.

Het kantoor werd in 2012 opgericht door mr. Kenneth F. Arends. Voordat mr. Kenneth F. Arends benoemd werd tot notaris in Bonaire, werkte hij ruim 16 jaar als kandidaat-notaris in Nederland en Aruba, waarvan 10 jaar als waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris.

Zijn expertise in het Nederlandse notariaat, gecombineerd met zijn Caribische achtergrond, staan garant voor kwalitatief hoogwaardige notariële dienstverlening binnen het Caribische deel van het Koninkrijk.

— Onze missie

Expertises

Expertise

MR. KENNETH F. ARENDS & PARTNERS heeft alle notariële specialismen in huis. Onze missie is om complexe juridische vraagstukken voor u te vertalen naar bevattelijke resultaten. We spreken uw taal; letterlijk én figuurlijk. Alle besprekingen kunnen immers worden gevoerd in het Nederlands, Papiamentu, Engels of Spaans. We passeren de akte indien nodig ook in de Engelse of Spaanse taal.

— Onze Krachten

De notaris en de kandidaat-notaris

De notaris

De notaris is bevoegd tot het verlijden van authentieke akten waarin rechtsverhoudingen en rechtshandelingen tussen partijen rechtsgeldig worden vastgelegd. Als onpartijdig en onafhankelijk deskundige dient de notaris de belangen van alle partijen in kwestie te waarborgen.

Ten behoeve van de rechtszekerheid is voor een aantal rechtshandelingen een notariële akte
wettelijk verplicht. De notaris is met uitsluiting van ieder ander bevoegd tot het verlijden van dergelijke notariële akten.

Daarnaast treedt de notaris veelal op als juridisch adviseur en begeleidt hij de betrokken partijen om de afspraken goed vast te leggen. Voorafgaand aan het passeren van de akte voert de notaris besprekingen met de betrokken partijen om op basis daarvan advies te geven.

Aanstelling

Op de BES-eilanden wordt de notaris bij Koninklijk besluit voor het leven benoemd. In het benoemingsbesluit wordt het openbaar lichaam als standplaats aangewezen waarbinnen de notaris zijn ambt uitoefent.

Wettelijk bedraagt het aantal standplaatsen voor Bonaire maximaal twee. Binnen twee maanden na de dag waarop zijn benoeming ingaat, moet de notaris de eed afleggen voor het Gerecht in Eerste Aanleg van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in zijn standplaats.

Op grond van de eedaflegging dient de notaris zijn ambt met onpartijdigheid uit te oefenen en de wettelijk voorgeschreven geheimhouding in acht te nemen.

De kandidaat-notaris

De kandidaat-notaris is werkzaam op het kantoor van een notaris en heeft, evenals de notaris, de titel meester in de rechten (mr.) of Master of Laws (LL.M.) verkregen na het afronden van de studie Notarieel Recht aan een Nederlandse universiteit.

De kandidaat-notaris verricht dezelfde juridische werkzaamheden als de notaris en is tijdens de waarneming bevoegd om als waarnemer notariële akten te ondertekenen.

Akten

Notariële akten zijn door een notaris opgemaakte en ondertekende geschriften waarin rechtshandelingen worden vastgelegd. Met de ondertekening van de akte verzekert de notaris de dagtekening en het tijdstip daarvan.

De akten worden zorgvuldig en in regelmatige volgorde door de notaris bewaard. De notaris is bevoegd om aan partijen afschriften, grossen en uittreksels van de notariële akten af te geven.

— Team

Ons team staat altijd voor u klaar

Our team has gained knowledge and experience in the notarial profession in the Netherlands, Aruba, Curaçao and Bonaire.

1/6
mr. Kenneth F. Arends

Notary

2/6
mr. Aniselly A. Hous

Candidate notary

3/6
Xiomara (Madelin) M. Kerpens

Notarial assistant

4/6
Radha S. Raghoebir

Notarial assistant

5/6
Gianni Hernandez

Interior care assistant

6/6
Lusila Mercelina

Accountant

Expertise

Samen hebben we meer dan 100 jaar ervaring. Zowel lokaal als internationaal.

Expertise