Informatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

— Informatie

Samenwonen

Gaat u samenwonen?

Indien partners de vermogensrechtelijke en erfrechtelijke gevolgen van het huwelijk niet wensen, kan de relatie worden vormgegeven door middel van een samenlevingscontract.

Een samenlevingscontract legt in beginsel financiële afspraken tussen samenwoners vast. Enkele voorbeelden zijn: de bijdrage van elk van de partners in de kosten van de huishouding, aan welke partner bepaalde roerende zaken uitsluitend toebehoren en wat er gebeurt indien een van de partners overlijdt en onroerende zaken op beider naam staan.

Het hebben van een notarieel samenlevingscontract kan een vereiste zijn van sommige instanties alvorens bepaalde regelingen en voordelen worden toegekend. Gedacht kan worden aan ziektekostenverzekering en het opbouwen van partnerpensioen ten gunste van de andere partner.

De (kandidaat-)notaris zal met u de verschillen bespreken tussen het huwelijk en het ongehuwd samenwonen, evenals de gevolgen daarvan. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat ongehuwde samenwoners niet automatisch van elkaar erven. Aan de hand van het gesprek en de wensen van de partners zal het samenlevingscontract worden opgesteld.