Expertise

Samen hebben we meer dan 100 jaar ervaring. Zowel lokaal als internationaal.

— Onze krachten

Werkzaamheden & Expertise

Ons team heeft kennis en ervaring opgedaan in het notariaat in Nederland, Aruba, Curaçao en Bonaire. Samen hebben we meer dan 100 jaar ervaring. Zowel lokaal, als internationaal.

Daarnaast geloven we in de synergie van een sterk internationaal netwerk.

Ons team is werkzaam op alle notariële gebieden binnen het civiel recht, te weten:

1 Onroerend goedrecht

Bij de verkoop en koop van onroerend goed, het verkrijgen van een financiering en het vestigen van een recht van hypotheek, komt veel bij kijken. De (kandidaat-)notaris begeleidt partijen in dit proces en informeert hen over de te nemen stappen en de juridische gevolgen. De gemaakte afspraken en de nodige handelingen in dit traject worden door de (kandidaat-)notaris vastgelegd in een koopovereenkomst, een akte van levering, een akte van verdeling en/of een hypotheekakte.

Wij regelen het graag snel, efficiënt en goed voor u.

Binnen dit rechtsgebied houdt de (kandidaat-)notaris zich bezig met onder andere:

– Levering/verdeling van onroerend goed
– Vestiging van hypotheekrechten
– Doorhaling van hypotheekrechten
– Vestiging van het recht van erfpacht
– Splitsing in appartementsrechten
– Ruilingen
– Executieveilingen
– Projectontwikkeling
– Registratie van plezierjachten, vissersboten en vliegtuigen

2 Ondernemingsrecht

De meeste rechtspersonen moeten op grond van de wet bij notariële akte worden opgericht. De (kandidaat-)notaris adviseert en informeert de cliënt over juridische zaken die van belang zijn bij de oprichting van rechtspersonen zoals o.a. het bestuur en de vertegenwoordiging. Wij zijn gelieerd met sterke partners in het Koninkrijk en kunnen al uw zakelijke transacties voor u in orde maken.

Daarnaast houdt de (kandidaat-)notaris zich bezig met:

– Statutenwijzigingen
– Emissie van aandelen en aandelenoverdrachten
– Fusies, splitsingen en omzettingen
– Liquidaties
– Zetelverplaatsing

3 Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een breed en divers rechtsgebied waarbinnen de (kandidaat-)notaris zich bezighoudt met onder andere:

– Samenlevingsovereenkomsten
– Huwelijkse voorwaarden
– Afwikkeling van ontbonden gemeenschappen/boedels

4 Erfrecht

Het erfrecht bepaalt wie uw erfgenamen zijn, wat ze erven en hoe de nalatenschap wordt verdeeld. De (kandidaat-)notaris is ook actief op dit gebied, in het bijzonder voor wat betreft:

– Testamenten en levenstestamenten
– Verklaringen van erfrecht
– Afwikkeling van nalatenschappen

Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor:

– Legalisaties
– Schenkingen
– Overig juridisch advies
– Attestatie de vita

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Over Ons

Mr. Kenneth F. Arends & Partners is een snel groeiend en goed geoutilleerd, full service notariskantoor in het centrum van Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland.

Over ons