— Informatie

Huis (ver)kopen

Gaat u een huis (ver)kopen?

Wilt u een huis of terrein (ver)kopen, dan dienen de afspraken tussen partijen vastgelegd te worden. Uw (kandidaat-)notaris die onafhankelijk en onpartijdig is, adviseert partijen daarbij en zal waken over de belangen van partijen. Uw (kandidaat-)notaris stelt graag het schriftelijk koopcontract voor partijen op.

Het is in ieder geval als koper raadzaam om vóór de koop na te gaan of er bijzondere verplichtingen zijn die u -als koper en toekomstige eigenaar- zullen verplichten om iets te doen of juist niet te doen. Voorbeelden hiervan zijn dat u uw tuin regelmatig dient te onderhouden, dat de buurman gebruik mag maken van uw tuin om naar de openbare weg te gaan, of dat u geen andere huisdieren anders dan honden en katten mag houden op uw perceel.

Nadat het koopcontract is gesloten, zal de juridische levering van het huis dienen plaats te vinden. Hiervoor moet u naar de notaris, die conform de wet de enige is die de levering kan verzorgen. De (kandidaat-) notaris zal de leveringsakte opstellen. Indien de koop wordt gefinancierd met een hypothecaire lening, wordt tevens de hypotheekakte opgesteld. De leveringsakte wordt door de verkoper, de koper en de
notaris getekend. De hypotheekakte wordt getekend door hypotheekgever (zijnde de koper), de hypotheeknemer (meestal een bank) en de notaris.

Vervolgens zorgt de notaris voor de inschrijving van een afschrift van de akte(n) in de openbare registers van het Kadaster zodat de beoogde rechtsgevolgen ontstaan.

De kosten

Met het kopen van een huis of terrein zijn kosten gemoeid. Behalve de koopprijs, zijn er ook andere kosten die de notaris u in rekening zal brengen, zoals:

– overdrachtsbelasting;
– kadasterkosten;
– het honorarium van de notaris.

De (kandidaat-) notaris stelt een nota van afrekening op waardoor u een overzicht krijgt van de totale kosten in verband met de aankoop (en mogelijk hypotheek). Deze zijn normaliter voor rekening van de koper, maar in het koopcontract kan daarvan worden afgeweken en kunnen de kosten (gedeeltelijk) voor rekening van de verkoper komen.