Identificatie van cliënten

Als gevolg van wettelijke regelingen met betrekking tot identificatie bij financiële dienstverlening, is de notaris verplicht uw identiteitsgegevens vooraf vast te stellen en uitgebreid cliëntenonderzoek te verrichten. Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw (kandidaat-)notaris om… read more

Testament

Wilt u een testament maken? De wet regelt wat er met de nalatenschap (het geheel van bezittingen en schulden) van de overledene gebeurt bij zijn overlijden en wie de erfgenamen zijn. Indien een erflater wenst af te wijken… read more

Bedrijf beginnen

Gaat u een bedrijf beginnen? Een startende ondernemer zal een rechtsvorm dienen te kiezen waarmee zijn onderneming zal worden gedreven. Er zijn verschillende rechtsvormen die elk eigen regels kennen. De ondernemer kan zijn onderneming drijven in bijvoorbeeld een… read more

Verklaring van erfrecht

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig? Is uw partner/echtgeno(o)t(e) of een familielid overleden en vragen verschillende instanties om een verklaring van erfrecht, dan kunt u hiervoor terecht bij ons. Onder andere banken en verzekeringsmaatschappijen zullen zich ervan… read more

Huis (ver)kopen

Gaat u een huis (ver)kopen? Wilt u een huis of terrein (ver)kopen, dan dienen de afspraken tussen partijen vastgelegd te worden. Uw (kandidaat-)notaris die onafhankelijk en onpartijdig is, adviseert partijen daarbij en zal waken over de belangen van… read more

Trouwen

Gaat u trouwen? Relaties tussen twee personen, ook van gelijk geslacht, kunnen worden geformaliseerd door middel van het huwelijk. Het huwelijk moet worden voltrokken tegenover een ambtenaar van de burgerlijke stand en dient ingeschreven te worden in de… read more

Samenwonen

Gaat u samenwonen? Indien partners de vermogensrechtelijke en erfrechtelijke gevolgen van het huwelijk niet wensen, kan de relatie worden vormgegeven door middel van een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract legt in beginsel financiële afspraken tussen samenwoners vast. Enkele voorbeelden zijn:… read more